ekspert udredning

Ekspert Udredning

hvorfor ekspert udredning?
Funktionsproblemer og smerter er et stigende problem for mange. Der kan være mange årsager, stress, ensidigt gentaget arbejde, holdning, tungt arbejde, livsstil mm. Min ekstra uddannelse i det muskuloskeletale system har givet mig en særlig erfaring indenfor undersøgelse og behandling af bla. ryg, nakke og andre bevægeapparatsproblematikker.
Jeg tager mig af både akutte patienter samt patienter med længerevarende problematikker. Mit “mantra” er at give patienten en forklaring på deres specifikke problem. Groft sagt vil jeg svare på 4 essentielle spørgsmål:

1) Hvad fejler du (diagnose)?

2) Hvad kan jeg gøre for dig?

3) Hvad kan du selv gøre?

4) Hvor lang tid går der, inden du får det bedre?

Første konsultation

Ved den første konsultation er der fokus på den grundige udredning. Vi starter med en forventningsafklaring og målsætning for forløbet.
Derefter vil der være en såkaldt anamnese, som er en samtale, hvor vi taler om:

- Dit problem
- Baggrunden til dit problem
- Hvorfor det er opstået
- Vedligeholdende faktorer, som gør, at du ikke kan bryde dit smertemønster
- Andre faktorer der kan have indvirkning på dit problem
- Dine dagligdagsaktiviteter
- Skader
- Andre sygdomme m.m.

Efter anamnesen er der basis for en grundig og specifik undersøgelse, så vi får en forklaring på, hvorfor dine symptomer og smerter optræder netop på den måde hos dig. Bl.a. kan din holdning eller dit bevægemønster vedligeholde din problematik.
I undersøgelsen vil der indgå undersøgelsesmetoder og behandlingsteknikker, så vi bekræfter hypotesen vedr. din problematik. Når første konsultationen er slut, er der et bud på alle fire spørgsmål. Der laves så en plan i fællesskab ud fra en fælles forståelse af problematikken.
En første konsultation varer ca. 1 time.

Efterfølgende behandlinger

I efterfølgende behandlinger tager vi udgangspunkt i fundene fra første konsultation. Der vil være et follow-up på fundene. Jeg vil bruge forskellige behandlingsteknikker, som bruges inden for den manuelle terapi. Det vil være mobiliseringsteknikker, manipulationsteknikker samt specifikke øvelser, som er specielt til dig. Efterfølgende behandling varer ca ½ time.

Andre muligheder

Har du brug for “second opinion” vil du kunne få en enkelt udvidet konsultation, som munder ud i skriftligt materiale, en journal, som du vil kunne tage med til din læge, fysioterapeut, kiropraktor e.l. Der vil også kunne udarbejdes materiale til sagsbehandler, socialrådgiver mm.
Efter den udvidede konsultation tager vi en snak om resultaterne af undersøgelsen og om hvordan du skal komme videre med din problematik.
Udvidet konsultation tager ca. 1½-2 timer.

Generelle oplysninger

Priser:
- Første konsultation 650,- (Tilskuddet fra Danmark er 133,- kr)
- Normal konsultation 325,- (Tilskudet fra danmark er 88,- kr)
- Kort konsultation 175,-  (Tilskuddet fra Danmark er 88,- kr)
- Udvidet konsultation 1150,-
Der er mulighed for tilskud fra sygeforsikringen Danmark, hvis du har lægehenvisning. Du kan bestille tid ved at ringe til klinikken i telefontid, du kan sende en mail på fysioterapeuterne@gmail.com eller online booke via vores hjemmeside.

CV for Rolf Birkholm-Clausen, Muskuloskeletal fysioterapeut, Dip MT., Cert MDT.

Gennem en årrække har jeg taget videreuddannelse inden for mekanisk diagnose og terapi (McKenzie) samt uddannelse inden for muskuloskeletal fysioterapi. Begge dele giver specialviden og klinisk ekspertise i undersøgelse og behandling af ryg-, nakke- og bevægeapparatsproblematikker.
Grunden til, at jeg vil arbejde uden for den offentlige sygesikring, er, fordi de rammer, der er inden for denne, ikke giver mig mulighed for at udnytte disse kompetencer på den optimale måde. Derfor håber jeg at kunne give et endnu bedre tilbud til mine patienter fremadrettet.

Kurser

- MT kursus række med efterfølgende eksamen. Dip.MT.

- Mekanisk diagnose og terapi (McKenzie) med efterfølgende eksamen. Cert. MDT.
- Differetialdiagnostik kursus.
- Avanceret manipulation.
- HovedpineMasterClass.
- Dynamisk stabilitet.

Kompetencer

- Muskuloskeletal fysioterapi (MT)
- Diagnostik og behandling af bevægeapparatet
- Mekanisk diagnose og terapi (MDT)
- Specielt nakke og ryg samt det øvrige bevægeapparat
- Lænderyg samt bækkenproblematikker
- Nakkeproblematikker, herunder hovedpine

Specialer

- Lænderyg
- Nakke og hovedpine
- Den “kroniske” smertepatient
- Den “komplicerede” patient, der har flere uafklarede symptomer